PÁR SLOV O MNĚ ...

Vystudovala jsem psychologii v kombinaci se speciální pedagogikou na Karlově univerzitě v Praze. Vedle studia jsem se intenzivně připravovala také na profesi psychoterapeutky. Soukromou psychoterapeutickou praxi mám již více než 10 let. Pracuji převážně s dospělými, občas s mladistvými. Specificky se potom zaměřuji na práci s traumatem a posttraumatickými reakcemi. Nicméně řada mých klientů se mnou řeší témata vztahová, životní spokojenost a růst, kariérní problémy nebo otázky týkající se depresivního či úzkostného ladění.  Nevěnuji se problematice závislostí.

Téměř 20 let jsem pracovala v komerční sféře, kde jsem se věnovala marketingovému výzkumu a konzultacím, připravovala jsem a facilitovala strategické workshopy pro naše významné klienty (Kantar CZ). Právě tuto zkušenost často využívám při práci s manžery v psychoterapii, neboť si sama uvědomuji, jaká specifika komerční sféra přináší.

Těší mě také přednášení studentům psychologie na mé alma mater, kterou je Katedra psychologie na PedF UK. Zde se věnuji především psychoterapii a v rámci svého doktorského studia oblasti psychického traumatu. Se studenty se potkávám také v Akademické poradně.

V roce 2006 jsem spolu se svými kolegy založila organizaci Rafael Institut, která se zaměřuje na prevenci a léčbu psychického traumatu a vzdělávání budoucích odborníků v této oblasti. V jejím vedení jsem doposud.

Ráda spolupracuji s neziskovými organizacemi např. formou odborných konzultací, lektorováním kurzů či workshopů nebo jako psycholožka při výběrových řízeních. Sama jsem v neziskovém sektoru začínala v počátcích mé profesní kariéry a právě zde jsem přijala za své hodnoty, které mě provázejí celým mým životem. 

Dříve jsem také pracovala jako psycholožka v Armádě ČR a v několika neziskových organizacích (Člověk v tísni, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Nadace Terezy Maxové aj.). 

Odborné vzdělání

Akreditovaný výcvik: Komplexní psychoterapeutický výcvik v psychoterapii (SUR) - sebezkušenost, teorie, supervize

Supervizní výcvik (ČIS) - právě probíhá

Více než 300 hodin skupinové psychoanalýzy u ak. malířky Kamily Ženaté

Kurz: "Krizová intervence" (Remedium)

Kurz: "Tělo a krize" (Remedium)

Kurz: "Trauma terapie zaměřená na práci s tělem" (Eli Weidenfeld)

Kurz: Certified Scrum Master (Scrum Alliance)

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECHČeská asociace pro psychoterapiiRafael Institut


Českomoravská psychologická společnost