PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

Nové smluvní ceny jsou platné od ledna 2024. 

Psychoterapie (online, offline)

Délka jednoho terapeutického setkání je 50 min.

1300 Kč

Psychologické poradenství

Délka jednoho poradenského setkání je 50 min.

1300 Kč

Individuální supervize (kandidát supervize) a mentoring

Délka setkání je 50 min.

Týmová supervize dle domluvy se zadavatelem

1300 Kč

Další služby

Lektorování, moderace, facilitace, psychologická diagnostika

dle domluvy


Jsem zapojena do preventivních programů zdravotních pojišťoven! 

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Psychoterapii je možné hradit pouze online převodem ihned po skončení sezení. Platit je možné každé sezení zvlášť nebo kumulovaně za určité období (např. 5 sezení najednou).  

Vzhledem k tomu, že pro pravidelná sezení si terapeut rezervuje určitou hodinu v daný den, je nutné se v případě nutnosti ze sezení včas odhlásit, tj. min. 48 hodin před začátkem sezení. Pokud se tak nestane, je nutné uhradit 100% storno poplatek.