Mgr. Gabriela Dymešová

Psychoterapie Psychologické poradenství Supervize Vzdělávání

NOVĚ POSKYTUJI TAKÉ MOŽNOST ONLINE SETKÁNÍ!

OCITLI JSTE SE V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI ČI POTŘEBUJETE VE SVÉM ŽIVOTĚ NĚCO ZMĚNIT, ABYSTE SE CÍTILI LÉPE? 

Psychoterapii považuji za jednu z nejlepších možností, jak najít a pochopit sám sebe na cestě ke spokojenému životu. Mým hlavním cílem je vytvořit pro klienty, kteří za mnou přicházejí, bezpečné prostředí, ve kterém se mohu cítít dobře, poskytnout jim maximální podporu na jejich cestě ke spokojenosti a jistotu, že se ve své práci vždy opírám o své odborné vzdělání, dlouholeté profesní zkušenosti i zdravý rozum a empatii.  


S JAKÝMI PROBLÉMY SE NA MĚ KLIENTI NEJČASTEJI OBRACÍ?

  • Můžete se na mě obrátit v případě osobních problémů, jako jsou úzkosti, poruchy nálady, vztahové potíže, psychosomatická onemocnění, chronický stres či přetěžování. 
  • Řešit společně můžeme také otázky smyslu a směřování v životě, subjektivní nespokojenost a s tím vnímanou potřebu změny. 
  • Specializuji se na práci s traumatem a posttrauatickou stresovou poruchou
  • Vzhledem ke své téměř 20ti leté zkušenosti z komerčního prostředí pracuji také s manažery na všech úrovních vedení společností a znám specifika jejich práce.
  • Svým klientům nabízím možnost krátkodobého setkávání pro vyřešení Vašich dílčích problémů, ale také dlouhodobou psychoterapii, která směřuje ke komplexnějším změnám ve Vašem životě. 

JAKÉ MÁM ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ?

Zázemí pro svoji terapeutickou práci jsem sice našla v hlubinně-dynamické psychoterapii, ale pracuji spíše integrativně, tj. ráda využívám techniky a metody z různých terapeutických směrů.  

Terapii tak často obohacuji o prvky zejména z Body terapie, Pesso terapie, Imaginativních přístupů či Arteterapie. 

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, absolvovala řadu výcviků a kurzů a ve svém vzdělání neustále pokračuji. V současné době např. vstupuji do Supervizního výcviku (ČIS). 

Více informací o mém vzdělání a členství v odborných společnostech naleznete v sekci O mně


DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Informace o klientech neposkytuji žádným dalším institucím nebo osobám, byť by šlo o blízké příbuzné. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromou praxi, nejsou informace o klientech součástí další zdravotnické či jiné dokumentace. 

Ve své práci se řídím Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii.